dd. 1 juli 2012

De vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie is ontbonden.
Onze werking wordt verder gezet binnen de Provincie Oost-Vlaanderen
waar we een Oost-Vlaams Plan Geletterdheid uitbouwen met diverse partners.

Onze contactgegevens blijven:
Nele Caljon
09 267 74 38 - nele.caljon@oost-vlaanderen.be
An Van Parys
09 267 74 38 -
an.van.parys@oost-vlaanderen.be

Adres:
Dienst Onderwijs - lokaal 447
Pac Het Zuid - Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent

Provincie Oost-Vlaanderen